Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Axidus International Sp. z o.o. Dane podaję dobrowolnie. 


Dane Personalne

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.